รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"
222 หมู่ที่ 12 บ้านดู่ ถนนรัตนบุรี-สำโรงทาบ บ้านดู่   ตำบลธาตุ  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
เบอร์โทรศัพท์ 0862533975
Email : panich975@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :