ภาพกิจกรรม
งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
                                                                งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๓
  วันที่ 7- 14  เดือนกุมภาพันธ์  2563 เป็นงานประจำปี ของชาวอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ คือ งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ไหว้พระพุทธบาทจำลอง มีการออกร้าน จัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมีมหรสพสมโภชตลอด 7  วัน และมีการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ ในการนี้ โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา " ได้ส่ง นักเรียนเข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2563

โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,14:13   อ่าน 225 ครั้ง