ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม
                                                                      อำเภอยิ้ม
  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2563  อำเภอรัตนบุรี ได้จัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม ประจำตำบลธาตุ โดยมีนายกิตติ  สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธี และ นางกิตติยา  ธัญญกิตติชัย กำนันตำบลธาตุ นายสมหวัง  สันวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ และพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลธาตุร่วมงาน  เพื่อให้บริการประชาชนด้านต่างๆ และมีหน่วยงาน ทุกหน่วยงานในอำเภอมาบริการประชาชน เช่น พัฒนาการอำเภอ  ปศุสัตว์อำเภอ สรรพสามิตอำเภอ ฝ่ายทะเบียนอำเภอ เรือนจำอำเภอรัตน เกษตรอำเภอ และ โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" ได้ไปจัดนิทรรศการด้านการศึกษา นำโดย นายไพรัตน์  พานิชย์ ผู้อำนวยการและคณะครูทุกคน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,11:34   อ่าน 224 ครั้ง