ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
                                                                       งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
             โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" ร่วมกับ คณะกรรมการสภถานศึกษา คณะผู้ปกครองนักเรียน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๑๒ ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กประจำปี 2563 ขึ้นที่ บริเวณหอประชุมโรงเรียนหลังเก่า ,มี นางกิตติญา  ธัญญกิตติชัย กำนันคำบลธาตุ เป็นประธานเปิด และอ่านศาส์นวันเด็ก มีผู้บริจาคขนม อุปกรณ์การเรียน ต่างๆให้แก่เด็กนักเรียน เช่น กองทุนหมู่บ้านธาตุ หมู่ที่ ๒ ,กองทุนหมู่บ้านดู่ หมู่ที่ ๑๒ ทำนบปลาหนองบัวหัวช้าง หมู่ที่ ๒ พระอาจารย์ เจิม วัดโพธิ์ศรีธาตุ  ครูผดุงศักดิ์  วุฒิงามและภรรยา และคณะผู้มีจิตศรัทธาบ้านดู่อีกหลายราย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,15:59   อ่าน 414 ครั้ง