ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี โรงเรียนในสังกัดตำบลธาตุ

                          กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดตำบลธาตุ
                                                    ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

      ด้วยโรงเรียนในสังกัดตำบลธาตุ  ๗  โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา โรงเรียนบ้านน้ำคำ  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก  โรงเรียนบ้านโนนจำปา โรงเรียนบ้านแต้ –หนองบก  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา และโรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านม่วงหมาก ระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท  ต้องขอขอบคุณ นายกสมหวัง  สันหวัง และคณะบริหารสภา องค์การการบริหารส่วนตำบลธาตุ ตลอดจน พี่น้องชุมชนบ้านม่วงหมาก ที่สนับสนุนโพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2563,15:54   อ่าน 409 ครั้ง